هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- سازمان اصلی
برگزار کننده کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/1 | 
برگزار کننده: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی 
محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی تهران
تاریخ برگزاری: سه شنبه ۱۲ تیر ماه الی پنج شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰
مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
 اعلام نتیجه داوری: ۱۵ خرداد ۱۴۰۳
 آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://or17.khu.ac.ir/find-1.57.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب