هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اهداف
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/30 | 
(۱) اهداف علمی: کنفرانس به منظور گسترش علم تحقیق در عملیات و ارتقاء دانش در این زمینه برگزار می‌شود.

(۲) حل مسائل صنعتی: با ارائه روش‌های تحلیلی توسعه یافته، به حل مسائل صنعتی و بهینه‌سازی فرآیندها پرداخته می‌شود.

(۳) تصمیم‌گیری بهتر: روش‌های پیشرفته تحقیق در عملیات بررسی می شوند که مدیران اجرایی را قادر به اتخاذ تصمیم‌های مناسب‌تر می‌کنند.

(۴) ارتقاء سیستم‌ها: بخش عمده‌ای از کنفرانس به ارتقاء سیستم‌ها و بهره‌وری در موارد گوناگون اختصاص دارد.

(۵) تبادل ایده‌ها: این کنفرانس فرصت ویژه‌ای برای تبادل ایده‌ها و پیشرفت در زمینه تحقیق در عملیات فراهم می‌کند.

 
 
 
 
 


 
نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://or17.khu.ac.ir/find-1.103.39.fa.html
برگشت به اصل مطلب