هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- درباره کنفرانس
درباره کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/30 | 
  مقدمه
  اهداف
  محور های تخصصی 
  اخبار کنفرانس
 پوستر کنفرانس 
نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://or17.khu.ac.ir/find-1.90.36.fa.html
برگشت به اصل مطلب